Home    Contacte    Castellano
   
 

 

 

Agil Rehabilit S.L. és una empresa constructora especialitzada en la rehabilitació d'edificis en general, situada a l'Hospitalet de Llobregat.

Està formada per un grup de professionals, pels quals preval la qualitat dels treballs realitzats i la satisfacció del nostre client.

La nostra empresa ofereix serveis de restauració de façanes, cobertes, patis interiors, tractaments de tipus estructurals contra les patologies del formigó (aluminosi, carbonatació, pèrdues de secció, oxidació de L'armat, etc.) I tot tipus de reparació dins d'un edifici.

 

 

 

   
 
Agil Rehabilit, S.L.
C/ Dr. Martí Julià, 168 Tel. 93 421 8145 / Fax. 93 422 84 03